Skip to main content

Links

Je vindt hier links van allerlei nuttige websites

Nuttige websites

PGB/WMO

  • Regelhulp geeft een overzicht van zaken die je zelf kunt regelen en voorzieningen waarvoor soms een vergoeding mogelijk is. Het CAK beheert de website namens VWS: www.regelhulp.nl
  • Wat houdt een Persoonsgebonden Budget in?:  www.pgb.nl
  • Hier kun je checken of een PGB wat voor jou is:  Pgb-test.nl
  • Voor ondersteuning bij de aanvraag en het keuzeproces van de rolstoel kun je een ergotherapeut inschakelen: ergotherapie.nl/zoek-een-ergotherapeut/
  • Mocht je ondersteuning kunnen gebruiken bij het regelwerk in het WMO-traject dan kun je terecht bij: clientondersteuning door MEE
  • Wil je meer weten over je rechten m.b.t. de WMO: wetten.overheid.nl/WMO

Zitadviesteams in Nederland

Meer informatie over de werkwijze van zitadviesteams vind je hier.  Hieronder vind je een lijst van zitadviesteams door het land heen:

De professionals uit bovenstaande zitadviesteams zijn aangesloten bij de expertisegroep: Zitten Zonder zorgen (ZZZ).

Overige zitadviesteams:

Naslagwerken

  • De zitexpertisegroep Zitten Zonder Zorgen (ZZZ) met professionals (ergo- en fysiotherapeuten) uit de 8 Nederlandse dwarslaesie centra heeft het volgende document uitgebracht over zitten: Kennisdocument zitten ZZZ  
  • De zitwerkgroep van Spierziekten Nederland met kinderfysio- en ergotherapeuten heeft een visiedocument uitgebracht over zitten in de rolstoel bij de verschillende spierziekten: visiedocument zitten bij spierziekten
  • Het boek Rolstoelkunde van Kees van Breukelen (2008, uitgever Lakerveld, Wateringen) is te lenen via de bibliotheek of wellicht nog tweedehands te vinden via internet. Het geeft uitgebreide praktische tips over de rolstoel (m.n. rij-efficiëntie).

Zit jij wel goed?

Doe de check

Heb jij zelf tips?

Deel jouw ervaring