Skip to main content

Optimal sitting and riding?

“The principles of sitting helped us with formulating the needs and requirement to the wheelchair of our son.” 

In Wat is goed zitten en rijden? leggen we o.a. de basis van jouw kennis over je lichaam in relatie tot de rolstoel.  In basisprincipes zitten en basisprincipes rijden gaan we uit van het lichaam (nog) zonder beperkingen. Dit helpt ook om beter te snappen wat er gebeurt wanneer het lichaam wat mankeert.

De meeste rolstoelgebruikers zitten in een rolstoel als gevolg van krachtsverlies, een verlamming, amputatie of spasticiteit in de benen. Dit kan, samen met beperkingen in andere delen van het lichaam, gevolgen hebben voor het zitten en rijden in de rolstoel. In Wat is nodig voor goed zitten en rijden?  zullen we ingaan op de lichamelijke (on)mogelijkheden en gebruikswensen die van invloed zijn op het zitten en rijden. Beide (d.w.z. wat je kan en wat je wilt) moeten worden vertaald in een geschikt type rolstoel met een juiste afstelling.

Zit jij wel goed?

Doe de check

Heb jij zelf tips?

Deel jouw ervaring