Skip to main content

Invloed rolstoel op ontwikkeling 

In hoeverre is de rolstoel van invloed op de ontwikkeling van een kind?

De rolstoel en de ontwikkeling van kinderen

Voor de ontwikkeling van de zelfstandigheid van jonge kinderen is het belangrijk dat ze zelf bepalen waar ze heen rollen met de rolstoel. Het is niet logisch om altijd geduwd te worden. Het ontwerp van de rolstoel en de keuze van de onderdelen bepaalt hoe goed een kind, alleen en met anderen, kan spelen. Het opdoen van (beweeg)ervaringen draagt bij aan de ontwikkeling op alle gebieden (emotioneel, cognitief, sociaal, motorisch). Uiteraard is, niet alleen de rolstoel bepalend voor de ontwikkeling maar ook wat je er mee doet. Alle activiteiten die ouders samen met hun kind(eren) ondernemen zoals ‘naar het bos gaan’ of ‘van een skatebaantje af gaan’ zijn belangrijke leerervaringen en uitdagingen waardoor het kind zich ontwikkelt en de wereld leert ontdekken. Het spelen met broertjes, zusjes en leeftijdsgenootjes hoort hier vanzelfsprekend ook bij.

 

Kinderen spelenderwijs rolstoelvaardig

Juist voor jonge handbewogen rolstoelgebruikers is het belangrijk om vaardig en zelfstandig te worden met de handbewogen rolstoel (zie ook de missie van het Wheelchair skills team). Immers, ‘jong geleerd, oud gedaan’. De uitvoering van de rolstoel (compactheid, gewicht en afstelling op het lichaam) bepaalt voor een belangrijk deel hoe moeilijk of makkelijk het is om rolstoelvaardig te worden en met de rolstoel te kunnen komen waar je wilt komen. De rolstoel hoort hierbij, zo min mogelijk, een beperking te zijn.

Wanneer een rolstoel echter te zwaar rijdt (door de afstelling en/of gewicht) dan is het begrijpelijk dat een kind liever geduwd wordt en minder zelf uitprobeert met de rolstoel. De rolstoel moet het dus mogelijk maken dat een kind vanaf ongeveer 4 à 5 jaar (veilig) een drempeltje leert nemen of een hellinkje op kan rijden. Wanneer kinderen ouder worden (en minder op de grond spelen), wordt de rolstoel belangrijker als verplaatsingsmiddel maar ook om bijv. op school aan tafel te gaan zitten. Er komt dus een leeftijd waarop kinderen meer dagelijkse uren in de rolstoel doorbrengen. Dit is bij ieder kind en bij iedere beperking net weer iets anders.

Zit jij wel goed?

Doe de check

Heb jij zelf tips?

Deel jouw ervaring