Skip to main content

Kan de rolstoel lichter?

Susa en Stef (en hun ouders) doen mee aan een pilotonderzoek waarin de rolstoelen worden vergeleken

Het pilotonderzoek

Objectieve metingen van de rolstoelvaardigheid in beide rolstoelen:

Marleen Sol heeft eerder (promotie)onderzoek gedaan naar het effect van trainen van rolstoelvaardigheid bij kinderen. Dezelfde metingen zijn nu gebruikt om bij Stef en Susa te meten hoe zij in  (de oude zware en de nieuwe lichte) rolstoel presteren. Een belangrijke kanttekening is dat beide kinderen nog niet uit de oude rolstoel waren gegroeid, waardoor we eerlijk konden vergelijken tussen beide rolstoelen.

Studenten van de opleiding fysiotherapie Hogeschool Utrecht (Chris Burggraaf, Lisanne Tijs en Anneleen Dondorp) hebben onder begeleiding van Marleen Sol (Hogeschool Utrecht) en Linda Valent (Heliomare R&D) de metingen uitgevoerd en promovendus Thomas Rietveld (Faculteit Bewegingswetenschappen) sloot aan om met sensoren metingen te doen naar de rolweerstand en daarmee de zwaarte van het op gang brengen van de rolstoel. De fysio- en ergotherapeuten van Susa en Stef (Mytylschool De Velst Heliomare) waren nauw betrokken bij de metingen.

In de onderzoeksverslagen is te lezen wat de gemeten verschillen zijn bij de oude en de nieuwe rolstoel op de vaardigheidstesten. In onderstaande figuur is te zien dat beide kinderen sneller zijn en zelfs vaardigheden wel beheersen in de nieuwe rolstoel die onmogelijk waren in de oude rolstoel. Zie ook de twee filmpjes onderaan deze pagina; Susa lukt het om met haar nieuwe rolstoel een helling op te rijden, dit lukte niet met haar andere zwaardere rolstoel. Het lukte Stef niet om met zijn oude rolstoel een plateau van 5 cm op te komen (en hij wordt hierbij geholpen), dit lukte wel met de lichtere rolstoel.

Onderzoeksverslag rolstoelvaardigheid en interviewsOnderzoeksverslag rolweerstand bij sprint testen

Interviews met de ouders:

Uit de interviews (zie het onderzoeksverslag) bleek dat de lichtere handbewogen rolstoel een positieve invloed heeft op de participatie van beide kinderen. Bij beide kinderen bleek dat de nieuwe rolstoel als sneller en wendbaarder werd beoordeeld door de ouders. Dit komt overeen met de objectieve metingen. Susa kan zelfs tennissen met de nieuwe rolstoel. Haar ouders geven aan dat “de rolstoel nu meer het verlengde van haar benen is i.p.v. een karretje waar ze in zit”.

Wat echter ook opviel is dat de ouders van beide kinderen aangaven dat het met de nieuwe rolstoel makkelijker is om met andere kinderen te spelen omdat ze meer op ooghoogte zitten en dichter bij andere kinderen kunnen komen. De rolstoel is compacter en zit minder in de weg. De kinderen kunnen makkelijker iets van de grond oppakken en op school en thuis zijn meerdere plekken beter toegankelijk waardoor de kinderen zelfstandiger konden functioneren.

De ouders van beide kinderen gaven aan dat de lichtere wendbare rolstoelen minder stabiel waren. De vader van Stef vergeleek “de Volvo (de oude degelijke rolstoel) met de Mini (de nieuwe compacte rolstoel).” Stef bleek met de nieuwe rolstoel gekke dingen te doen die onmogelijk waren in de oude rolstoel. Hij kon achter een andere rolstoel hangen en omvallen. Deze instabiliteit bleek echter opgelost te kunnen worden door de wielen van de rolstoel meer in camber (schuinstand) te zetten. Lichtere rolstoelen kunnen dus zeker ook stabiel zijn.

Zit jij wel goed?

Doe de check

Heb jij zelf tips?

Deel jouw ervaring